Orędzie Matki Bożej z Medziugorje:

„Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i patrzę na was i błogosławię i nie tracę nadziei, że ten świat przemieni się na lepsze i ze pokój będzie panował w ludzkich sercach. Radość zapanuje nad światem, bo otwarliście się na moje wezwanie i miłość Bożą. Duch Święty przemienia wielu ludzi, którzy powiedzieli „tak”. Dlatego pragnę wam powiedzieć: dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie ” .

Informacje o wpłatachWpłat należy dokonywać:

 

1) przekazem pocztowym na adres Biura:

     35-113 Rzeszów, ul. Sosnowa 17

      

2)  osobiście w Filli Biura "MAGNIFICAT" przy Kościele Matki   

     Bożej Saletyńskiej,

     ADRES: Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 71  

                 (czynne: wtorki: 16:00 - 17:00)

 

3)  lub bezpośrednio w Biurze "MAGNIFICAT"

     (adres z zakładce: KONTAKT)

      

4) na rachunek bankowy:

    nr konta: 63 8642 1126 3012 1147 7611 0001

    adres odbiorcy: Edward Kociubiński, ul. Sosnowa 17, 35-113 Rzeszów

 

 

    UWAGA! Na karcie wpłaty w miejscu na korespondencję należy podać:


 
1. Imię i nazwisko
 2. Seria numer paszportu i data ważności, lub dowodu osobistego.
 3. Dokładny adres z kodem pocztowym i numerem telefonu.
 4. Pesel
 5. Termin pielgrzymki

powrót

Ciekawe tematy