Orędzie Matki Bożej z Medziugorje:

„Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i patrzę na was i błogosławię i nie tracę nadziei, że ten świat przemieni się na lepsze i ze pokój będzie panował w ludzkich sercach. Radość zapanuje nad światem, bo otwarliście się na moje wezwanie i miłość Bożą. Duch Święty przemienia wielu ludzi, którzy powiedzieli „tak”. Dlatego pragnę wam powiedzieć: dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie ” .

Medziugorje - Kriżevać


      


Prawie kilometr w linii prostej od kościoła wznosi się góra Kriżevac, która łączy się z Crnicą. Na szczycie ( 520 npm. ) wznosi się krzyż ze zbrojonego betonu zbudowany przez ówczesnego proboszcza Bernardina Smoljana i mieszkańców Medziugorja. Na krzyżu o wysokości 8,56 m wyryte zostały słowa: „Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi ludzkości na znak swojej wiary, miłości i nadziei  na pamiątkę 1900 rocznicy Męki Jezusowej.” W krzyż wmurowano relikwie przywiezione z Rzymu - fragment krzyża czczonego przez Chrześcijan jako ten, na którym umęczono Jezusa Chrystusa. Największa część tego krzyża jest przechowywana w Kościele Santa Croce di Gerusalemme w Rzymie. Budowę krzyża ukończono 15 marca      1934 roku. Później stało się zwyczajem, że u jego podnóża odprawia się Mszę Świętą w pierwszą niedzielę  po Narodzeniu Najświętszej Maryi Panny na pamiątkę Podwyższenia Krzyża Świętego.
  

    

    Widok na miejscowość Medziugorje z góry Kriżevać

    Kriżevac przyciąga pielgrzymów nie z powodu piękna natury, ani faktu, że zbudowano na nim krzyż  lecz dlatego, iż wielu ludzi twierdzi, że tuż po rozpoczęciu medziugorskich objawień widoczne były różne  świetliste zjawiska i inne „znaki”, które wszyscy powiązali z objawieniami Matki Bożej. Z przesłaniem medziugorskich objawień - pokojem, który musi zapanować między Bogiem i człowiekiem    i między ludźmi. Zrozumieli, że droga do pokoju w sposób nieunikniony prowadzi poprzez krzyż. Do pobożnych praktyk religijnych pielgrzymi dołączyli szacunek dla krzyża. Wspinając się trudnym, wyczerpującym           szlakiem na sam szczyt pielgrzymi pobożnie rozważają tajemnice drogi krzyżowej.         Przy ścieżce wiodącej na Kriżevac  ustawiono 15 brązowych płaskorzeźb; na niektórych jest postać Matki Bożej. Maria prowadzi Jezusa, ale i nas na Drodze Krzyżowej naszego życia.
  

   

    24. listopada 2001 r. w pierwszą rocznicę śmierci o. Slavka Barbaricia na miejscu jego śmierci postawiono płaskorzeźbę przedstawiającą o. Slavka Barbaricia wykonaną w brązie i wkomponowaną     w kamienną bryłę. Pomiędzy dwiema stacjami Drogi Krzyżowej będzie ona znakiem i wspomnieniem  człowieka, który myślał i czynił to, co mówił, postępując zgodnie z Ewangelią i orędziami Królowej Pokoju.

powrót