Orędzie Matki Bożej z Medziugorje:

„Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i patrzę na was i błogosławię i nie tracę nadziei, że ten świat przemieni się na lepsze i ze pokój będzie panował w ludzkich sercach. Radość zapanuje nad światem, bo otwarliście się na moje wezwanie i miłość Bożą. Duch Święty przemienia wielu ludzi, którzy powiedzieli „tak”. Dlatego pragnę wam powiedzieć: dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie ” .

Medziugorje - Matczyna Wioska


   

Matczyna Wioska jest organizacją, która zajmuje się przyjmowaniem,     wychowaniem i troską o dzieci opuszczone i sieroty od urodzenia do 18. roku życia. Wioska Matczyna powstała w czasie wojny, choć ten pomysł dawniej już zrodził się    w sercu i umyśle   jej założyciela o. Slavka Barbaricia. Jego pragnienie – troska o porzuconych, opuszczonych, odrzuconych przez swoich najbliższych, o których opieka społeczna nawet nie słyszała – urzeczywistniła  się w ostatnich  dziesięciu latach jego życia.

   

            W Bijakovići (parafia Medziugorje) na kamienistym porosłym ciernistymi krzakami terenie,  który odwiedzany był jedynie przez koniki polne i cykady, wyrosło cudowne osiedle – Wioska Matczyna. W centrum wioski niedaleko wejścia stoi rzeźba kobiety z dzieckiem na ręku, która przyjmuje przychodzące dzieci w swoje objęcia. Jest to podstawowe zadanie Wioski matczynej: przyjąć pod dach ubogich, odtrąconych, nieakceptowanych. Być dla nich matką! Wychować ich i poprowadzić ku życiu. Ponad sto takich dzieci i matek znalazło schronienie pod tym dachem.

            Obok kilku domów rodzinnych dla dzieci, wybudowano przedszkole pod wezwaniem Małej Tereski. Przedszkole przyjmuje i wychowuje ponad 160 dzieci w wieku przedszkolnym.

            Wybudowano również dom św. Anny, który przyjmuje i prowadzi zajęcia dzienne dla dzieci z problemami w rozwoju psychofizycznym. Na terenie Wioski Matczynej działa również gabinet stomatologiczny otwarty dla dzieci z wioski jak również dla wszystkich potrzebujących.

            O. Slavko Barbarić OFM często mówił: „To wszystko dla wychowania i dobrobytu dzieci!” W tym duchu uczyniono coś bardzo pięknego: kilka   hektarów leśnego zagajnika uszlachetniono i znajduje się  tu ogród zoologiczny, dwa maleńkie jeziorka oraz miejsce na rekreację i odpoczynek (wraz z infrastrukturą). Nad całym terenem czuwa postać modlącego się Chrystusa.

            Wszystko to, co było w pomyśle twórcy – my możemy jedynie kontynuować.

   Jedno jest pewne: wszystko w służbie życia!

            Wioskę Matczyną można odwiedzić w dni powszednie: przed południem od 11:00 do 12:00 lub po południu od 15:00 do 16:00.

 

powrót