Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe MAGNIFICAT

Pasja i doświadczenie

 Pytania i zapisy:

  • 17 864 10 39

  • 601 163 587

magnificat@o2.pl

   

   Informacje o wpłatach

   Wpłat należy dokonywać:

 

1) przekazem pocztowym na adres Biura:

     35-113 Rzeszów, ul. Sosnowa 17

 

2)  bezpośrednio w Biurze "MAGNIFICAT"

    (adres z zakładce: KONTAKT)

      

3) na rachunek bankowy:

    Numer konta: 63 8642 1126 3012 1147 7611 0001

    Adres odbiorcy: Edward Kociubiński, ul. Sosnowa 17, 35-113 Rzeszów

 
4) poprzez formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy

    Wydrukowany formularz po uzupełnieniu należy przesłać na adres mailowy: magnificat@o2.pl w formie skanu lub zdjęcia.

    Formularz zgłoszeniowy jest brany pod uwagę po wpłacie zaliczki.
 UWAGA! Na karcie wpłaty w miejscu na korespondencję należy podać:


 1. Imię i nazwisko
 2. Seria numer paszportu i data ważności, lub dowodu osobistego.
 3. Dokładny adres z kodem pocztowym i numerem telefonu.
 4. Pesel
 5. Termin pielgrzymki